WebCorporation Tvorba www stránky a grafikywww.webcorporation.skMilí Trenčania,

iste sa Vám stalo, že  ste  si pri  prechádzke  Trenčínom  naraz  uvedomili  zmeny,  ktoré v meste nastali. Trenčín dýcha stavebnými novinkami, mení sa centrum, sídliská aj okrajové časti mesta. Priam dramaticky sa mení Dolné Mesto. Na južnom okraji mesta vyrastá nové obchodno - spoločenské centrum Laugarício, na sídliskách Juh, Sihoť, Pod Sokolice aj Zámostie sa realizuje a do realizácie sa pripravuje množstvo nových bytových a polyfunkčných domov.

Zdá sa, že na hrad sa budeme voziť lanovkou, kúpať sa budeme na plavárni v novom športovom  areáli  na  Ostrove  a  cez  Váh  sa  dostaneme  po  troch  mostoch. Za prácou sa vyberieme do nového priemyselného parku a odpočívať budeme na nových lavičkách v revitalizovanom centre mesta, kam sa dostaneme bezbariérovým podchodom od hotela Tatra.

Zaujíma Vás, čo všetko sa ešte v tejto oblasti pripravuje?

V pilotnom vydaní katalógu TRENČÍN REALITY 2008 - Nové bývanie a komerčné priestory - Vám prinášame množstvo informácií o pripravovaných a realizovaných projektoch nových stavieb v Trenčíne, o ich situovaní v rámci Trenčína, o partneroch projektov a dodávateľoch služieb, materiálov a financií. Katalóg sme pripravili ako ročenku v exkluzívnej grafickej a tlačovej podobe. Je to tak trochu dokument o určitej fáze vývoja mesta Trenčín.

Niektoré z projektov sa predstavia na celých stranách s podrobnosťami aj vizualizáciou, iné  sú  prezentované  len  stručnými  ukážkami  s  údajmi  o  investorovi  a umiestnením v mape. Pre krátkosť času sa nám nepodarilo získať informácie od všetkých investorov a aj avizovaná ochota mesta Trenčín spolupracovať pri tvorbe tohto katalógu a prezentovaní pripravovaných projektov mesta tiež nebola na prisľúbenej úrovni. Čo sa nám teraz nepodarilo, veľmi radi napravíme pri príprave budúceho vydania v roku 2009.

Prezentácie sú členené podľa zamerania na Byty a rodinné domy, Polyfunkčné, komerčné a iné objekty. Pripravili sme niekoľko strán kontaktných informácií v sekciách Banky a stavebné sporiteľne, Poisťovne, Realitné kancelárie, Projektanti a projektové ateliéry, Autorizovaní architekti a Znalci z odboru stavebníctva, ktorí v Trenčíne pôsobia.

V časti Partneri projektov sa Vám predstavia dodávatelia stavebných materiálov, výrobkov, vybavenia interiérov, služieb a financií pre dané projekty, pre investorov aj pre konečných užívateľov.

Na záver k prianiu príjemného čítania a pozerania kvalitných prezentácií ešte poznámka. Určite Vás napadne, čo by ste z investičnej oblasti chceli v katalógu TRENČÍN REALITY vidieť a o čom by ste sa chceli dozvedieť o rok. Navštívte stránku www.regioninvest.sk a napíšte nám.


realizačný tím katalógu
TRENČÍN REALITY 2008