WebCorporation Tvorba www stránky a grafikywww.webcorporation.sk“Napriek prirodzenej snahe o približovanie sa štandardom mestskej výstavby západoeurópskych krajín sa zdá, že u nás zjavne i naďalej pretrváva absencia dialógu o verejných otázkach rozvoja mesta. V praxi ju možno vnímať ako zjavne bezplánovité zastavovanie každého lukratívnejšieho voľného mestského priestoru, a to často stavebnými počinmi, ktoré nemajú so snahou o kvalitu, navyše v zmysle nejakého "trvale udržateľného" rozvoja, nič spoločné. Zdá sa, že úrady mestských architektov, ktoré by mohli v tomto smere hájiť záujmy rozumného rozvoja mesta, majú len minimálnu kompetenciu výraznejšie zasiahnuť a ovplyvniť, či dokonca zamietnuť chabé pokusy rôznorodých stavebno - developerských aktivít. Pri takom objeme zjavných mestských stavebných neúspechov je na mieste dokonca aj obava, že na týchto pozíciách sedia ľudia, ktorí sú buď ľahostajní alebo jednoducho nedokážu objektívne zhodnotiť kvalitu týchto "rozvojových" činov. Ak by bola táto nemilá hypotéza pravdivá, jediný prísľub kvality pre mesto sa skrýva v uvedomelosti a profesijnej zodpovednosti samotných architektov jednotlivých projektov."

(René Dlesk, ARCH 09/08)

Milí Trenčania,

zdali sa Vám tieto slová ako vystrihnuté zo súčasnej trenčianskej stavebnej reality?

Nemýlite sa! Tieto slová boli napísané o Trenčíne: autor recenzie stavby "Centrum Masaryčky Trenčín" ich uverejnil v časopise ARCH 09/08. Je však potrebné konštatovať, že "premisu spomínanej spoločenskej zodpovednosti architekta, prvého predpokladu a posledného záchytného bodu úspechu verejných projektov sa v tomto prípade (Centrum Masaryčky) Jurajovi Polyakovi (autor) podarilo naplniť ".

Zaujíma Vás, čo všetko sa v oblasti realít v Trenčíne realizuje a pripravuje?

V ďalšom vydaní katalógu TRENČÍN REALITY 2008 jeseň - Nové bývanie a komerčné priestory - Vám znovu prinášame množstvo informácií o pripravovaných a realizovaných projektoch nových stavieb v Trenčíne, o ich situovaní v rámci Trenčína, o partneroch projektov a dodávateľoch služieb, materiálov a financií. Exkluzívna grafická a tlačová úprava katalógu zostala zachovaná a veríme, že bude mať rovnako veľký úspech ako jeho úvodné vydanie z júna 2008.

Projekty sú rozdelené podľa zamerania na Byty a bytové domy, Rodinné domy, Polyfunkčné objekty, Komerčné priestory a Iné. V druhej časti katalógu s názvom Partneri projektov sa dozviete o novinkách, s ktorými prichádzajú dodávatelia stavebných materiálov, výrobkov, vybavenia interiérov, služieb a financií pre dané projekty, pre investorov aj pre konečných užívateľov.

Končí sa rok 2008 a prichádza nová doba spojená s novou menou a s novými projektami. Všetko, čo sa nám podarí zistiť v tejto oblasti, Vám predstavíme v treťom vydaní katalógu TRENČÍN REALITY 2009 jar (jeho vydanie chystáme v máji 2009). Navštívte našu webovú stránku www.regioninvest.sk a napíšte nám, o čom by ste sa chceli viac dozvedieť a čo by ste v tomto vydaní radi videli.

Na záver chceme poďakovať za spoluprácu všetkým, ktorí tento projekt podporili a zaželať Vám príjemný záver tohto roku a úspešný nový rok 2009.

realizačný tím katalógu
TRENČÍN REALITY 2008 jeseň