Vážení partneri,
dovoľte nám informovať Vás o pripravovanom vydaní TRENČÍN REALITY jeseň 2009 s podtitulom Nové bývanie a komerčné priestory, ktoré vydáme 2. 12. 2009, každé v náklade cca 20.000 ks. Katalóg občanom prinesie prehľad o pripravovaných a realizovaných investičných projektoch v meste Trenčín v exkluzívnej grafickej a tlačovej úprave.
Jednotlivé projekty sme rozdelili do kategórií:
  • byty
  • polyfunkčné objekty
  • rodinné domy
  • komerčné priestory
  • iné projekty
Každému projektu venujeme jednu stranu, ktorá obsahuje stručné informácie o stavbe v porovnateľnej obsahovej štruktúre a grafike. Okrem toho bude každý projekt – v období od 1. januára 2010 do 31. júna 2010– umiestnený na webovej stránke regioninvest.sk. Ako ďalšiu formu inzercie ponúkame možnosť propagovať projekty, respektíve zámery developerov vo forme plošnej inzercie a PR článkov.
Vzhľadom na veľký záujem občanov mesta Trenčín ohľadne pripravovaných zmien, ktoré sa ich priamo dotýkajú, ako aj na veľký úspech predchádzajúcich vydaní katalógu TRENČÍN REALITY 2008 - 2009 sme presvedčení, že táto forma predstavuje ideálnu príležitosť na propagáciu Vašej spoločnosti.
pozrite si predchádzajúce vydania

uzávierka - jeseň

objednávok 30. 10. 2009

podkladov 18. 11. 2009

korektúr 20. 11. 2009

distribúcia od 2. 12. 2009